/*Additionally, paste this code immediately after the opening tag:*/

THÔNG BÁO VỀ VIỆC MUA BẢO HIỂM CHÁY NỔ TẠI KPH BÁCH PHÚ THỊNH

Ban quản lý kính thông báo đến Quý cư dân rằng Chủ đầu tư đã gia hạn việc mua bảo hiểm thiệt hại mọi rủi ro tài sản cho tòa nhà, bao gồm bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc từ ngày 11/12/2021 đến 11/12/2022. Giá trị mua bảo hiểm gồm: Toàn bộ hệ thống máy móc, thiết bị chung của tòa nhà và giá trị xây dựng bên trong căn hộ.

 

ĐƠN VỊ PHÂN PHỐI CHÍNH THỨC

  • 0949.404.014
  • 0918.183.356
Click gọi ngay